Bedriftsstyring

Selskapet er til en hver tid oppdatert på det sammensatte sett av lover, reguleringer, skikker, retningslinjer, konkurranseaspekter, institusjoner og prosesser som påvirker vårt selskap fra dag til dag. I tillegg bruker vi tid og ressurser på forholdet vi har til alle våre interessenter, herav inkludert våre aksjonærer, ledelsen, vårt styre, våre samarbeidspartnere, våre ansatte, våre kunder og Finanstilsynet. Vi forsøker å minimere forekomsten av problemer forårsaket av misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom to eller flere parter. Klar og tydelig kommunikasjon anses derfor som grunnleggende viktig, og ligger i kjernen av vårt daglige virke. Vi anser god forretningsetikk som særs viktig i alle aspekter av vår virksomhet, og vi har sterk tro på rettferdighet og andre folkelige moralske verdier.Forretningsprinsipper

Forum skal alltid handle i sine klienters beste interesse. Virksomheten skal drives i tråd med god meglerskikk og selskapet skal alltid følge de lover, regler, instrukser, rutiner og etiske prinsipper som gjelder for virksomheten.

Investeringsrådgivningen skal ha som mål å gi selskapets kunder maksimal avkastning basert på en avtalt investeringsstrategi og innenfor en definert risikoprofil.  

Kvalitet og nøyaktighet skal være grunnlaget for Forums forretningsaktiviteter. 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY