Aksjesparekonto

Fra 1. september innføres Aksjesparekonto med gunstige skatteregler. Forum Securities tilbyr naturligvis dette.

Overgangsregelen i 2017 lar deg flytte eksisterende aksjebeholdning inn på en Aksjesparekonto uten at dette utløser skatteplikt.


Gunstige skatteregler

Med en Aksjesparekonto slipper du betale skatt når du selger aksjer med gevinst, så lenge pengene beholdes på kontoen. Dersom du ønsker å ta ut penger fra Aksjesparekontoen, kan du ta ut hele beløpet du har satt inn uten å måtte skatte for det. Det er først når du tar ut mer penger enn du har satt inn du må betale skatt.

Ordningen gjelder for børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond, ETFer (børshandlede fond) i selskaper hjemmehørende i land innenfor EØS.

Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan benytte seg av aksjesparekonto.


Skjermingsfradrag

Det er også viktig å være oppmerksom på at du heller ikke kan benytte deg av skjermingsfradraget dersom du selger med tap fra en aksjesparekonto.

Du vil opparbeide deg skjermingsfradrag med aksjesparekonto også, men du vil ikke bruke fradraget før du flytter pengene ut av kontoen.


Utbytter

Utbytte fra enkeltaksjer og aksjefond går utenom aksjesparekontoen, og beskattes på vanlig vis.


Vil du vite mere?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale med oss.

Send en email på post@forumsec.no, eller ring oss på 23282600

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY